2013

door redactie

Hnita Groepstentoonstelling

Hnita organiseert een groepstentoonstelling van 11 t.e.m. 26 januari in cc Zwaneberg te Heist-op-den-Berg. Opening op 10 januari om 20.30 u.

Lees meer...

door redactie

Curcus Helpertje

Een cursus Eerste Hulpin 9 lessen van 2 uur voor 10- tot 12-jarigen.
Weet jij wat je moet doen als er een ongeval gebeurt?
In onze supercoole cursus leer je hoe het moet en nog veel meer. Op het einde ben je de trotse bezitter van het diploma eerste hulp.

Lees meer...

door redactie

Babbelberg

Één van de 5 Vlaamse beleidsprioriteiten waar Heist -op -den Berg zich midden 2013 voor engageerde was: “de gemeente voert een taalbeleid met het oog op het verhogen van gelijke kansen en Nederlandstalige participatie aan de samenleving”. Uit de omgevingsanalyse bleek dat vooral de mensen met een beperkte kennis van het Nederlands vragende partij zijn om op een laagdrempelige manier toegang te krijgen tot oefenkansen. De gemeente Heist –op –den Berg biedt vanaf 17 januari 2014 een oplossing, zegt Kelly Van Tendeloo, schepen van Diversiteit.
Babbelberg wordt het nieuwe praatcafé in Heist-op-den-Berg. Anderstaligen zullen er wekelijks in een gewone, ongedwongen sfeer de Nederlandse taal kunnen oefenen.

Lees meer...

door redactie

Project ‘G-muziek’

Sinds begin oktober 2013 worden er in Heist-op-den-Berg muzieklessen georganiseerd voor personen met een mentale of psychische beperking (= G-muziek). 

Lees meer...

door redactie

Nieiuwe prioriteiten politiezone BODUKAP

De politiezone BODUKAP gaat de komende jaren extra aandacht besteden aan woninginbraken en verkeersveiligheid. De nieuwe prioriteiten staan beschreven in het zonaal veiligheidsplan van de politiezone BODUKAP.

Lees meer...

door redactie

Toneel in Itegem

Toneelkring De Eendracht speelt "Dansen met de bovenbuurman".

 

Lees meer...

door redactie

Veilige oversteekplaats

Putte - Aan de terreinen van SV Grasheide langsheen de Galeistraat werden er 2 nieuwe wegversmallingen met witte blokken en reflectoren geplaatst. 

Lees meer...

door redactie

Opgepast voor huis-aan-huisoplichters

De lokale politie van Berlaar-Nijlen wenst de inwoners van de gemeenten Berlaar en Nijlen en omliggende gemeenten te waarschuwen voor oplichters die huis-aan-huis potten- en pannensets verkopen. 

Lees meer...

door redactie

Het vergeten Slagveld

Op woensdag 11 december stelden de gemeente Heist-op-den-Berg en Kempens Karakter het eerste boek voor uit de publicatiereeks Het Vergeten Slagveld.

Lees meer...

door redactie

Afval kost

Putte - Afvalophaling en -verwerking is een basisdienstverlening in de gemeenschap. Het ophalen van huishoudelijk afval, de strijd tegen zwerfvuil en de promotie van afvalsortering zijn belangrijke maatschappelijke opdrachten. 

Lees meer...

door redactie

Radio Nostalgie zoekt 500 beste Classic Albums

De luisteraar kan 1000 classic albums winnen.
Vanaf maandag 9 december gaat Nostalgie op zoek naar de 500 beste classic albums ooit. Voor deze actie roept Nostalgie de luisteraar op zijn stem te laten horen en ze uit te brengen via www.nostalgie.eu.

Lees meer...

door redactie

Steun de mensenrechten

Sinds Poetin aan zijn derde ambtstermijn als president begonnen is, gaat de mensenrechtensituatie in Rusland zienderogen achteruit...

Lees meer...

door redactie

Wekelijkse markt in Berlaar

Dit jaar vallen Kerstmis en Nieuwjaar op een woensdag, daardoor zal de wekelijkse markt in Berlaar tijdens de kerstvakantie plaatsvinden op maandagnamiddag!
Gezellig markten kan op maandag 23 december en maandag 30 december vanaf 13.30 tot 17.30 uur in het centrum van Berlaar. Ook de kerstman is van de partij op maandagnamiddag 23 december en brengt uiteraard wat lekkers mee voor de kinderen! Bovendien zorgt het gemeentebestuur voor de nodige opwarming door het aanbieden van jenevertjes en warme chocolademelk.

Lees meer...

door redactie

Herstellingswerken Putse wegen

Putte - Het onderhoud van de openbare wegen werd dit najaar door diverse aannemers en de eigen technische buitendienst uitgevoerd zodat de Putse wegen klaar zijn voor een eventuele winterprik.

Lees meer...

door redactie

Meerjarenplan begroting gemeente Hulshout

Hulshout - Groen en CD&V hebben hun huiswerk gemaakt en leggen in december hun “Meerjarenplan 2014-2019” ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Lees meer...

door redactie

Jongeren leren naaien

KVLV Heist-centrum organiseert een cursus "jongeren leren naaien met de naaimachine. Een cursus voor wie de basis van het naaien met de naaimachine wil leren..Voorkennis is geen vereiste want alles wordt uitgelegd. In 5 lessen gaan we een leuk rokje maken.

Lees meer...

door redactie

Kunstenboek

Naar aanleiding van het 25-jarige bestaan van de Cultuurraad van Heist-op-den-Berg in 2015, wordt gewerkt aan een volwaardig Heists ‘Kunstenboek’. Daarvoor vraagt het dagelijks bestuur de hulp van de Heistse inwoners om namen, informatie en overig materiaal te verzamelen om toe te voegen aan dit werk.

Lees meer...

door redactie

In Memoriam dr Jan Moons

N-VA Heist-op-den-Berg meldt het overlijden van dokter Jan Moons. 

 

 

Lees meer...

door redactie

Actie Zorgenmens

Jaarlijks organiseert Rotary Heist-op-den-Berg een aantal fund-raising activiteiten, gegroepeerd onder de noemer van “Actie Zorgenmens”.  

Lees meer...

door redactie

Rode Plein

Putte - Het gemeentebestuur van Putte pakt de toenemende parkeerdruk op en rond het Rode Plein in Beerzel aan met een parkeerverbod voor vrachtwagens.

Lees meer...

door redactie

Aanplanting in Averegten

Terwijl de laatste herfstblaadjes na de nachtelijke vorst naar beneden dwarrelen, worden in het Provinciaal Groendomein De Averegten 2500 bomen en struiken aangeplant.

Lees meer...

door redactie

Opbrengst bal van de burgemeester

Putte - Het 1ste bal van burgemeester Chris De Veuster bracht 10.800 euro op.
Het bedrag van 10.800 euro wordt verdeeld onder de 6 Putse basisscholen. Elke school krijgt evenveel, met name 1.800 euro.(PA)

Lees meer...

door redactie

Gemachtigde opzichter

Putte - Laatst werd de gemachtigde opzichter op de Mechelbaan aan de Alice Nahonschool  in de bloemetjes gezet als bedanking voor haar jarenlange inzet aan deze oversteekplaats.
Nadette Volkaerts is één van de eerste gemachtigde opzichters in Putte. Sinds mei 1998 was ze steeds paraat en vroeg zelden om vervanging. Na 15,5 jaar geeft ze de fakkel door en kan ze gaan genieten van haar pensioen.
Om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te blijven garanderen, heeft het gemeentebestuur deze gevaarlijke oversteekplaats aan een nieuwe gemachtigde opzichter toevertrouwd.(PA)

 

Lees meer...

door redactie

Putte steunt slachtoffers Tyfoon Haiyan

Putte - Tijdens de gemeenteraad van 28 november besliste de gemeenteraadsleden unaniem om 2500 euro te verlenen aan de slachtoffers van de tyfoon.

 

Lees meer...

door redactie

3 stagiair-brandweermannen

Putte - In de geheime zitting van de gemeenteraad van 28 november stond de aanstelling van 3 stagiair-brandweermannen op de agenda.

Lees meer...