februari 2012

door redactie

Graaf van Luxemburg

Heist-op-den-Berg - “Het is 24 jaar geleden dat wij “De Graaf van Luxemburg” nog eens opgevoerd hebben”, zegt VMT-voorzitter Bert Slaets (70). Nieuwe “ster” dit jaar is Loes Van den Heuvel, beter gekend bij het grote publiek als “Carmen” van FC de Kampioenen.

Lees meer...

door redactie

Beschut wonen

Wiekevorst - De twee huizen in Wiekevorst-dorp die wijlen Boni Wouters voorzien had om er een project "Beschut wonen" in onder te brengen, hetgeen uiteindelijk niet doorging door het onverwacht overlijden van de man, zijn verkocht aan een privé persoon.

Lees meer...

door redactie

Wel jong, niet gek!

Half januari 2012 organiseerde de lokale politie voor de zesde keer voor alle Heistse middelbare scholen het educatief project ‘Wel jong, niet gek!’.

Lees meer...

door redactie

Correct en hoffelijk parkeren

Berlaar/Nijlen - Parkeren, iedereen weet hoe het moet, maar niet iedereen doet het zoals het hoort.

Lees meer...

door redactie

Landmeters meten

Heist-op-den-Berg - Kortelings starten landmeters opmetingen in de straten van Heist. Deze opmetingen kaderen in de aanmaak van het grootschalig referentiebestand.

Lees meer...

door redactie

Auschwitz

Putte - Alle leerlingen van het 6e leerjaar van de Putse basisscholen herdachten de bevrijding van Auschwitz met getuigenissen van Chil Elberg die 12 kampen – waaronder Auschwitz - overleefde.

Lees meer...

door redactie

Gemeenschapslokaal

Grasheide - Vrijdag had de officiële opening plaats van het nieuwe “gemeenschapslokaal Grasheide”. Dit is de voormalige bibliotheek van Grasheide die in april van 2011 gesloten werd bij gebrek aan belangstelling.

Lees meer...

door redactie

Duivenuitwerpselen

Heist-op-den-Berg - David Geerts vraagt dat de NMBS maatregelen neemt om de hinder van de duivenuitwerpselen aan de brug van station te Heist-op-den-Berg te verminderen.

Lees meer...