Zieke sparren worden gekapt

door redactie

Een deel van het speelbos in De Averegten te Hallaar is tijdelijk ontoegankelijk uit veiligheidsoverwegingen
Vanaf maandag 24 februari worden er in het Provinciaal Groendomein De Averegten reuzenzilversparren gekapt. Om veiligheidsredenen blijft een deel van het speelbos niet toegankelijk tijdens deze exploitatie.
De sparrenbomen zijn aangetast door een kever en vertonen ook een schimmelinfectie. Het bos bevat ondertussen bijna voor de helft zieke of dode bomen. Tijdens recente stormen zijn er al tientallen zieke bomen omgevallen of afgebroken en moest De Averegten worden afgesloten uit veiligheidsoverwegingen.
Om het risico op ongevallen in de toekomst te vermijden drong een grondige ingreep zich op. De veiligheid van onze bezoekers is van zeer groot belang bij het beheer van onze provinciale domeinen. Er is gekozen om alle sparren in een keer te verwijderen. Zo blijft de overlast voor de bezoekers en de schade aan het domein beperkt.

“Naast het veiligheidsaspect komt  het kappen van de bomen ook de natuur ten goede. Het gaat hier immers om een uitheemse boomsoort, die bovendien is aangetast. Na de kap zal dit stuk van het speelbos terug aangeplant worden met gezond inheems loofhout. Binnen een tijdsspanne van enkele jaren  zorgt dit voor een  streekeigen en gevarieerde verjonging van het groendomein.”, aldus gedeputeerde Bruno Peeters, bevoegd voor groendomeinen.
Tijdens de rooiwerken zijn bepaalde wandelwegen in de Averegten om veiligheidsredenen tijdelijk niet toegankelijk. Ter plaatse staat een omleiding aangegeven. Provincie Antwerpen hoopt op begrip van de bezoekers voor het ongemak tijdens deze periode.

Ga terug