Winnaars milieuprijs 2013

door redactie

De gemeentelijke milieuraad van Heist-op-den-Berg heeft op vrijdag 28 februari de milieuprijs 2013 uitgereikt aan het Vogelopvangcentrum Herenthout vzw. Hiermee wil de milieuraad van Heist-op-den-Berg het bewustzijn van de bevolking op het vlak van milieu, natuur en landschapszorg stimuleren en het project van de laureaat in het kijker plaatsen. 
Er zijn in Vlaanderen 10 Vogelopvangcentra (VOC) aanwezig. In de provincie Antwerpen zijn de VOC’s gevestigd in Brasschaat en Herenthout. Het VOC van Herenthout bevindt zich op circa 1 kilometer van de gemeentegrens met Heist-op-den-Berg op volgend adres: Boeyendaal 74. 
Dit opvangcentrum zorgt voor de opvang van wilde dieren uit een ruime regio. Het VOC is intussen 10 jaar actief als vzw. Jaarlijks worden er ruim 2.000 wilde dieren en vogels opgevangen en verzorgd. Het gaat vaak om jonge en gekwetste dieren. Na de nodige verzorging worden de dieren opnieuw vrijgelaten in de natuur. In 2012 en 2013 werden er 150 à 160 dieren uit Heist-op-den-Berg opgevangen. Er worden jaarlijks een aantal zeldzame en minder algemene dieren verzorgd, waardoor het VOC een bijdrage levert tot het behoud van de biodiversiteit. Zo worden jaarlijks zeldzame soorten, zoals de vleermuis, havik, buizerd, torenvalk, kerkuil, steenuil en bosuil opgevangen. 
De verzorging van de dieren gebeurt door een 30-tal vrijwilligers. Tevens zijn er een 30-tal vrijwilligers beschikbaar voor het transport van de dieren. Met deze milieuprijs wordt de inzet van de vrijwilligers van het VOC in de kijker geplaatst. Tevens is het waardering voor Mieke De Wit, de initiatiefneemster van het VOC. 
De winnaar ontving een oorkonde, bloemen en een cheque van 500 euro vanwege de gemeentelijke milieuraad. Het geld zal worden aangewend voor de financiering van de verbouwing van een oude voetbalkantine tot vogelopvangcentrum langs de Itegemsesteenweg in Herenthout.

 

Ga terug