Verkeersacties

door redactie

Op donderdag 20 februari, vrijdag 21 februari en zaterdag 22 februari 2014 heeft de lokale politie van Berlaar-Nijlen verkeersacties gehouden. In totaal werden er 1140 voertuigen gecontroleerd, gespreid over de drie acties. 239 bestuurders dienden een ademtest af te leggen. 94,14 % van de bestuurders die een ademtest dienden af te leggen bleken voorbeeldige BOB’s te zijn.
Vijf bestuurders kregen een rijverbod van drie uren, zes bestuurders een rijverbod van zes uren omdat zij onder invloed van alcohol hun voertuig bestuurden. Van drie bestuurders werd het rijbewijs voor minstens vijftien dagen ingetrokken op last van het Parket van Mechelen. Er werd één bestuurder tegen gehouden die onder invloed van cocaïne zijn voertuig bestuurde. Zijn rijbewijs werd eveneens voor minstens vijftien dagen ingetrokken. Er werden ook nog drieëntwintig andere verkeersinbreuken vastgesteld.

Algemene verkeersactie op donderdagavond

Tijdens de algemene verkeersactie van donderdagavond werden er 436 voertuigen gecontroleerd, verspreid over twee dispositieven. Eén te Berlaar en één te Nijlen. De focus van de actie lag op algemene verkeersinbreuken. Zo werden er vijf processen-verbaal van waarschuwing opgesteld voor defecte lichten, één proces-verbaal van waarschuwing voor een defecte nummerplaatverlichting en één proces-verbaal van waarschuwing voor een bestuurder waarvan het rijbewijs geen foto bevatte. Er werden drie onmiddellijke inningen voor het niet dragen van de gordel opgemaakt. Twee processen-verbaal werden er ook nog uitgeschreven. Eén voor een vervallen keuringsbewijs en één voor niet-verzekerd voeren.
De personen die een proces-verbaal van waarschuwing kregen dienen zich binnen de opgelegde termijn in regel te stellen.
Vijf bestuurders dienden een ademtest af te leggen. Twee personen bleken onder invloed van alcohol hun voertuig te besturen. De ene kreeg een rijverbod van drie uren. De andere zijn rijbewijs werd voor minstens vijftien dagen ingetrokken op last van het Parket van Mechelen.

Wodca-actie in de nacht van vrijdag op zaterdag

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er op één dispositief te Berlaar en één te Nijlen een wodca-controle georganiseerd. 435 voertuigen werden tijdens de actie gecontroleerd. Aan 170 bestuurders werd gevraagd om een ademtest af te leggen. Daarbij werd bij negen bestuurders vastgesteld dat deze reden onder invloed van alcohol. Bij drie bestuurders resulteerde dit in een rijverbod van drie uren, bij vijf bestuurders in een rijverbod van zes uren en bij één bestuurder in een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor minstens vijftien dagen op last van het Parket van Mechelen. Er werden drie processen-verbaal van waarschuwing opgesteld voor defecte lichten en twee onmiddellijke inningen voor het niet dragen van de gordel. Er werden ook nog twee processen-verbaal opgemaakt voor het niet-verzekerd voeren.

Drugs-in-verkeeractie in de nacht van zaterdag op zondag

Tijdens de derde verkeersactie werd er extra gecontroleerd op het onder invloed rijden van drugs, opnieuw zowel in Berlaar als in Nijlen. Er werden 265 voertuigen gecontroleerd. Eén bestuurder werd daarbij betrapt op het onder invloed rijden van cocaïne. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor minstens vijftien dagen. Daarnaast trof de politie ook nog cannabis aan bij de bestuurder. Hiervoor werd een proces-verbaal voor drugsbezit opgemaakt.
69 bestuurders dienden een ademtest af te leggen. Bij drie bestuurders bleek dat zij teveel alcohol hadden gedronken en toch nog hun voertuig bestuurden. Eén bestuurder diende zijn voertuig drie uur aan de kant te laten, één bestuurder zes uur en van één bestuurder werd het rijbewijs voor minstens 15 dagen ingetrokken. 
De politie stelde ook nog één proces-verbaal op voor het rijden met een voorlopig rijbewijs. Voor personen jonger dan 24 jaar is het namelijk verboden te rijden op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen van 22 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends.
Er werden ook nog twee voertuigen tegen gehouden die zich niet hielden aan de regels rond het vervoeren van personen. In één voertuig werden acht personen aangetroffen, terwijl er maar zeven zitplaatsen met gordel voorzien waren. In het andere voertuig werd een persoon in de laadruimte aangetroffen. De bestuurders van beide voertuigen kregen hiervoor een proces-verbaal.

Ga terug