Petitie mantelzorg

door redactie

string(1) "c" string(1) "m" string(1) "h" string(1) "e" string(1) "i" string(1) "s" string(1) "t" string(1) "o" string(1) "p" string(1) "d" string(1) "e" string(1) "n" string(1) "b" string(1) "e" string(1) "r" string(1) "g" string(1) "@" string(1) "c" string(1) "m" string(1) "." string(1) "b" string(1) "e"

CM en Ziekenzorg voeren in Heist-op-den-Berg een petitie-actie om de gemeentelijke mantelzorgtoelage opnieuw te laten invoeren.
Wij vragen aan het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg om de mantelzorgtoelage opnieuw in te stellen.
‘Mantelzorgers’ zijn mensen die instaan voor een zorgbehoevende persoon in hun thuisomgeving. Er zijn vele duizenden mantelzorgers actief in ons land. Zij doen dit uit genegenheid voor een familielid. En bovendien helpen zij om de samenleving (ons allemaal dus) vele miljoenen te besparen. Omdat er minder beroeps-thuiszorg nodig is, en omdat de zorgbehoevende persoon niet moet opgenomen worden in een instelling. Mantelzorgers verdienen dus om méér dan één reden onze steun en waardering!

Gemeente Heist bezuinigt

Tot eind 2013 ontvingen mantelzorgers van de gemeente Heist een ‘mantelzorgtoelage’. Een bedrag van 30 euro per maand, dat een steuntje in de rug betekende. Want mantelzorgers hebben vaak extra kosten door de zorg die zij op zich nemen. Of ze missen er bepaalde inkomsten door. 
Maar wellicht nog veel belangrijker: die mantelzorgtoelage was echt een sterk teken van waardering, vanwege de Heistse gemeenschap, naar Heistenaren die zorg op hun schouders nemen.
Helaas, onze gemeente maakt financieel moeilijke tijden door – zoals de meeste Vlaamse gemeenten. Daar zijn een aantal heel begrijpelijke redenen voor… De zware pensioenlast die de gemeenten helemaal op eigen houtje moeten dragen. Een duur gescheiden rioleringsstelsel waartoe de hogere overheid verplicht. Fel verminderde inkomsten uit de energiesector. Blijvend lage intresten op beleggingen.

Zou jij besparen op zorg, of op festiviteiten?

Het kan ook jezelf overkomen: je zit krap bij kas en gaat je wekelijkse inkopen doen. Ga je dan je winkelkar volladen met cava, chips en een paar nieuwe muziek-cd’s? En het een weekje stellen zonder tandpasta, zeep, waspoeder, wc-papier en luiers voor de baby? Nee dus. Zorg krijgt voorrang op feesten.
Ons gemeentebestuur maakte echter andere keuzes. Met Nieuwjaar wordt er een groot feest gegeven, met gratis drank en optreden. De hele zomer wordt gevuld met zomer-evenementen. Met bovendien veel inzet van gemeentelijk personeel. Maar de mantelzorgpremie wordt afgeschaft…
CM en Ziekenzorg eisen meer centen voor zorg, en minder voor feesten. Gemeentebestuur Heist: stel de mantelzorgtoelage opnieuw in!
Als je hiermee akkoord bent, werk dan mee aan onze petitie! Vraag een petitieblad op bij CM Heist, en laat mensen uit je omgeving mee tekenen! Bel 015 24 47 23 (tijdens de kantooruren) of stuur een mail aan cmheistopdenberg@cm.be. Dan sturen we je dit petitieblad toe, met tekst en toelichting. Dat blad kan je daarna terugbezorgen via de CM-brievenbus in je buurt. Deze petitie is alleen bedoeld voor inwoners van Heist en al zijn deelgemeenten.

 

 

Ga terug