Elektrische wagen

door redactie

Het gemeentebestuur van Berlaar krijgt drie maanden een elektrische wagen in bruikleen. Distributiebedrijf Eandis stelt de wagen gratis ter beschikking. Dit initiatief kadert in het EVA-project (‘Elektrische Voertuigen in Actie’) dat elektrische mobiliteit in Vlaanderen moet stimuleren en promoten.
Voor het Berlaarse gemeentebestuur vormt dit project de uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met de voor- en nadelen van een elektrische wagen.

Ga terug