Zeldzame bij

door redactie

Putte - De zeldzame roodrandbij – de Andrena rosea – is waargenomen in natuurgebied de Hoge Beemortel te Putte-Grasheide.
“Deze bij is sterk bedreigd in de lage landen met slechts één gekende en stabiele populatie in het Zuidelijke Biesbosch in Nederland. In België werd ze dit jaar, buiten Putte, eenmaal waargenomen in Hoegaarden en toen was het geleden van in 2008 dat ze nog waargenomen werd. Dat was toen in Gent”, bewijs dat het hier om een zeer zeldzaam exemplaar gaat, meent Peter Hendrickx van Natuurpunt De Putter.
“De Andrena rosea” is in de Hoge Beemortel waargenomen op engelwortel. Het is een mooie donkere bij die makkelijk te herkennen is aan de rode rand of vlek op de middelste segmenten van het achterlijf” beschrijft de waarnemer.
“Het eerste wat opvalt op zonnige dagen zijn de vele roodbruine weekschildkevers die op de engelwortel zitten, maar ook de drukke bedrijvigheid van vlinders, zweef- en wapenvliegen, wantsen, wespen en bijen soms meer dan 10 soorten op één bloem. Naast de roodrandzandbij heb ik er ook de kleine roetbij, wantsensluipvlieg, grote zeefwesp en wimperflankzandbij waargenomen”, stelt de conservator van De Hoge Beemortel.(PA)

Ga terug