Woonzorgcentrum innoveert

door redactie

Eind maart schakelt het woonzorgcentrum Heilige Familie te Heist-op-den-Berg over van het manueel klaarzetten van medicatie door de eigen verpleegkundigen naar het klaarzetten via robot bij de apotheker. Dit concept wordt multidosis genoemd.
Het wzc heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met apotheek Antverpia te Mechelen, welke in het bezit is van dergelijke robot.
Ook wzc St. Jozef uit Wiekevorst zal in de loop van april met dit systeem gaan werken.
Alhoewel meerdere residentiële ouderenvoorzieningen in de gemeente deze plannen hebben, zal wzc Heilige Familie de eerste zijn die gaat overstappen naar deze werkwijze.
Omdat apotheek Antverpia reeds jaren ervaring heeft met de herverdeling of fractionering van medicatie, zijn zij een uitstekende partner in de zorg.
De robot is te vergelijken met een grote kast met verschillende bakjes voor medicatie. Een bakje per medicijn. Aan de hand van het medicatieschema stelt deze robot zakjes samen met de nodige geneesmiddelen, volgens bewoner en toedieningsmoment.
De medicatie zal wekelijks per bewoner toekomen, in zakjes ingedeeld volgens het toedieningsmoment. Op het zakje staat de naam van de bewoner, huisarts, toedieningstijdstip en inhoud (naam medicijn).
Het multidosis concept heeft als doel de kwaliteit rond medicatie te verbeteren, fouten uit te sluiten, tijdsbesparing te creëren voor verpleegkundigen en overschotten te verminderen.
Het automatisch proces van de verdeling van medicatie in zakjes wordt streng gecontroleerd. Op verschillende fase in het proces zijn controlemomenten. Het foutenpercentage is, dankzij de vier jaar ervaring van de apotheker, herleid tot nul.
De werking rond medicatie blijft onder controle van de apotheek.
Niet alle medicatie kan herverpakt worden. 20 % van de medicatie zal nog in huis worden klaargezet. Denken we maar aan siropen, druppels, klevers, bruistabletten, antibiotica, spuiten,… kortom alles wat niet in een zakje kan.

Ga terug