Wildgroei aanplakkingen

door redactie

Tijdens de maanden mei en juni wil de lokale politie van Berlaar-Nijlen het probleem van de wildgroei van publiciteitsborden, wildplakken, sluikstorten en zwerfvuil in de gemeenten Berlaar en Nijlen aanpakken.  Aangezien het niet de eerste keer is dat de politie werkt rond deze thema’s zal er onmiddellijk repressief opgetreden worden. Overtreders riskeren dus onmiddellijk een GAS-boete die kan oplopen tot 250 euro.
De politie is er in de eerste plaats om de misdaad te bestrijden en misdrijven vast te stellen. Essentieel in onze werking is dan ook het opsporen, voorkomen en oplossen van mogelijke leefbaarheids- en samenlevingsproblemen. Kleine vormen van overlast kunnen namelijk een grote hinder vormen voor de omgeving.
De overlast gecreëerd door sluikstorten, zwerfvuil, aanplakkingen en publiciteitsborden zijn een aantal overlastvormen die vaak weerkeren in klachten van buurtbewoners. Ze ontsieren de omgeving en vergroten het onveiligheidsgevoel doordat ze de buurt een slordig aanzien geven. Daarnaast kan de plaatsing van sommige publiciteitsborden zorgen voor verkeersonveilige situaties.  Zwerfvuil kan, zeker nu de zomer eraan komt, naast geurhinder ook een echte ongedierteplaag aantrekken. 
Tijdens de maanden mei en juni zal de lokale politie van Berlaar-Nijlen  extra controles voeren op deze vormen van overlast. Overtreders dienen niet enkel op te draaien voor de kosten voor het verwijderen van die affiches, wegwijzers of zwerfvuil. Ze  riskeren ook een administratieve boete die kan oplopen tot 250 euro. Door deze repressieve aanpak willen we toekomstige potentiële overtreders ook ontraden. We hopen zo de leefbaarheid van de gemeenten Berlaar en Nijlen nog te verbeteren.

Ga terug