Wachten op straatnaam

door redactie

Itegem - Enkele maanden terug kende de gemeenteraad de naam “Ter Strapen” toe aan een nieuwe zijstraat van de Karel Govaertsstraat te Itegem, in een sociale woonwijk in opbouw. De sp.a fractie verzamelde echter 118 handtekeningen bij Itegemenaren die de naam van oud-wielerkampioen Denis Verschueren verkozen.
“Ter Strapen” is mogelijk één van de oudste plaatsnamen van Itegem; De naam komt al voor op de 17e eeuwse kaarten en in een traktaat van historicus Wendelinus. Hij schreef over de Frankische gerechtsplaatsen en citeerde daarbij onder Itegem de maalberg “Austrapo”, wat hij vertaalde als “Ter Strapen”. Het is mogelijk de verblijfplaats van de eerste rechtsprekers van Itegem”, zegt de Itegemse heemkundige Leo Buts, die de naamgeving voorstelde.
De sp.a-fractie vond echter dat beter een straat zou genoemd worden naar “de reus van Itegem”, wielerkampioen Denis Verschueren. 118 Itegemenaren steunden deze petitie.
Hierop legde het schepencollege het voorstel “Verschueren” terug voor aan de heemkring en de cultuurraad, die in Heist straatnamen voorstellen aan de gemeenteraad. Deze bevestigden eenparig de naam “Ter Strapen” omwille van het verband met de locatie van de nieuwe straat. De cultuurraad stelde wel voor om de naam van “Denis Verschueren” te weerhouden voor een volgende nieuwe straatnaam in Itegem, als eerbetoon aan de wielerkampioen.
Schepen Jef Marien (CD&V) wijst dat in een verkaveling kortelings een zijstraat van de Schoolstraat een naam zal moeten krijgen.
De gemeenteraad volgt het voorstel van de cultuurraad. De sp.a fractie onthoudt zich omdat zij vinden dat “onze lokale held”, nu al een straatnaam verdient.(PA)

Ga terug