Verkeersactie

door redactie

Berlaar-Nijlen - Afgelopen weekend vonden er in de politiezone Berlaar-Nijlen zowel een algemene verkeersactie als een wodca-actie plaats. In totaal werden er 935 voertuigen gecontroleerd. Acht bestuurders reden onder invloed van alcohol. Daarnaast werden er ook tal van andere verkeersinbreuken vastgesteld.
De algemene verkeersactie vond plaats van vrijdagavond 24 mei op zaterdag 25 mei 2013. Er werd gecontroleerd op twee dispositieven, één in Berlaar en één in Nijlen.
Er werden 213 voertuigen gecontroleerd. 64 bestuurders dienden een ademtest af te leggen. Slechts twee bestuurders bleken onder invloed van alcohol hun voertuig te besturen. Eén bestuurder kreeg een rijverbod van drie uren. Van één bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.
Tijdens de algemene verkeersactie werd er ook gecontroleerd op andere verkeersinbreuken. Zo werden er vier processen-verbaal opgemaakt voor het niet-verzekerd voeren. De vier voertuigen werden in beslag genomen.
Er werd ook één bestuurder betrapt die met een voorlopig rijbewijs reedt na 22 u. Deze kreeg een proces-verbaal. 
Vijf onmiddellijke inningen werden opgemaakt voor het niet- dragen van de  veiligheidsgordel.
Tot slot werd er één bestuurder betrapt die een voertuig bestuurde, en dit terwijl hij een rijverbod had gekregen.
 
In de nacht van zaterdag 25 mei op zondag 26 mei 2013 werd er een wodca-actie gehouden in Nijlen. 722 voertuigen werden gecontroleerd tijdens de actie.
89 bestuurders dienden een ademtest af te leggen. Zes bestuurders reden onder invloed van alcohol. Eén bestuurder kreeg een rijverbod van drie uren. De overige vijf bestuurders kregen een rijverbod van zes uren.

Ga terug