Verbouwing

door redactie

Hallaar - Het sanitair blok van het centraal speelplein langs de Boonmarkt, ook gebruikt door de speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang, wordt verbouwd. De huidige sanitaire voorzieningen zijn onvoldoende voor alle activiteiten die er plaatsvinden op het speelplein en dienden aangepast te worden. Jean-Paul Van Dyck was ontwerper van de vernieuwing van het sanitair blok, dat ook toegankelijk zal zijn voor mensen met een beperking. De binnentrap wordt daarbij vernieuwd en veiliger. De burelen worden uitgebreid en geven uitzicht op de binnenruimten en de openbare buitenruimten. De werkzaamheden werden openbaar aanbesteed en de opdracht is door het schepencollege toegewezen aan de voordeligste regelmatige bieder voor een bedrag van 98.478,34 euro, inclusief BTW. De werken werden geraamd op 113.000 euro.(PA)

Ga terug