Oude melkfabriek

door redactie

Heist-op-den-Berg - Een aannemer is gestart met de afbraak van de voormalige melkfabriek Sint-Jozef. De toekomstige bestemming is afhankelijk van het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de provincie voor dit gebied zal opmaken.
De melkfabriek was gelegen op de hoek van de Heist-Goorstraat met de gewestweg Liersesteenweg, dat nu een rotonde is. In de schoot van de parochiale boerengilde van Heist- Goor werd in 1897 de Sint-Bernardusmelkfabriek gesticht. Die lag in het dorp van Heist-Goor in een lokaal achter de Gildezaal. In 1910 werd de Sint-Jozefmelkfabriek gesticht met 53 landbouwers die zich hadden afgescheurd van de Sint-Bernardusfabriek.
Na de Tweede Wereldoorlog moderniseerde de melkfabriek en begon ze met een afdeling flessenmelk. Toen de fabriek failliet ging, werden de gebouwen verkocht aan aardappelboer Van den Broeck die ze gebruikte als opslagruimte. Sinds een vijftal jaren is elke activiteit weggevallen.
Het gebouw is gelegen in een gebied van 'milieubelastende industrie', maar dat is achterhaald. "De gemeente heeft ooit geprobeerd om er een ruimtelijk uitvoeringsplan te maken, maar die taak heeft de provincie overgenomen voor het gebied gewestweg N10 en het kleinstedelijk gebied. Zolang die bestemming nog onzeker is, krijgen de eigenaars het gebouw niet verkocht", meent de schepen van Ruimtelijke Ordening Jef Marien (CD&V).(PA)

Ga terug