Opstelwedstrijd

door redactie

Op zaterdag 12 maart werden de laureaten van de Junior Journalisten Wedstrijd gelauwerd in een barstensvolle cafetaria van heemkring Het Molenijzer. Deze wedstrijd wordt op bijna 200 verschillende plaatsen in Vlaanderen door het Davidsfonds georganiseerd. In de verschillende scholen van Putte werden in talrijke klassen de pennen gescherpt of het klavier bespeeld om mooie verhalen, opinies, dromen of verslagen over de natuur neer te schrijven. Uit al die klassen werden de drie beste stukjes geselecteerd die dan resulteerden in een verzameling van 40 werken. Op deze 40 werken kleefde een vijfkoppige jury punten op honderd en werden de twee laureaten verkozen. Deze beide laureaten komen in aanmerking voor de nationale selecte waarbij onder andere Stef Wouters mede de beste zal uitkiezen.
In Putte kregen alle deelnemers een prijs, de twee besten kregen een uitzonderlijke prijs en de Davidsfondsafdelingen van Putte zorgden voor nog een extra derde prijs. De prijsuitreiking werd voorafgegaan door een voorstelling van de medewerkers van Natuurpunt over het gebruik en het nut van nestkastjes in onze tuin, iets wat door de jongelui! Aandachtig werd gevolgd. Er werd zelfs een nestkastje verloot onder de aanwezige jongeren.
Proficiat aan alle deelnemers maar vooral aan de beide winnaars: Lennert Wittens met ‘De zon, die niet meer wou schijnen’ uit de Vrije Basisschool van Putte en Thomas Van Craen met ‘Hippoliet de grasspriet’ uit de Vrije Basisschool van Grasheide. Op de foto ziet u de schepen van Cultuur en beide voorzitters omringd door de fiere deelnemers.

Ga terug