Nieuwe tarieven

door redactie

Putte - Tijdens de gemeenteraad van 30 mei ll. stonden verschillende tariefreglementen geagendeerd.
Naast een aantal tarieven die een aanpassing vroegen, zijn er ook nieuwe tarieven vastgelegd naar aanleiding van nieuw genomen initiatieven. “Als gemeentebestuur zijn wij verplicht om het systeem van ‘de goede huisvader’ toe te passen”, zegt burgemeester Chris De Veuster, “wij zijn dan ook genoodzaakt, gezien de economische evolutie, de kostprijs van sommige diensten mee te laten evolueren.”
Hierbij geven we alvast een kort overzicht van de genomen beslissingen per rubriek.
Sport
Vorig jaar werd er door het gemeentebestuur en kunstgrasveld aangelegd ter hoogte van de Tinstraat. Naast de korfbal die tijdens hun seizoen gebruik maakt van de terreinen zijn er nog verschillende verenigingen die wensen gebruik. Daarom werd er een gebruikersreglement, inclusief tarieven voorgelegd aan de gemeenteraad waarin rekening wordt gehouden met de soort vereniging en de duur van de huur.
Nog voor sport lag het tariefreglement inzake gezondheidsprojecten voor. De prijs werd vastgelegd op 5 euro per sessie of 25 euro voor alle sessies.
Milieu
Wegens een prijsstijging bij de leverancier wordt het nieuwe tarief van een kunststof compostbak vastgelegd op 40 euro.
Kinderopvang
Naast de goedkeuring van de prijsstijging in de dagopvang bij Kamiel waardoor de nieuwe kostprijs 4 euro voor een halve dag en 7 euro voor een hele dag bedraagt, zijn ook de prijzen voor de daguitstappen bij Ollie, Kamiel en SWAP alsook de kostprijs van de cultuurkampen bepaald.
Ruimtelijke Ordening
Ten slotte werd het gewijzigde belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen goedgekeurd. He nieuwe belastingreglement is vooral een vertaling van de gewijzigde Vlaamse regelgeving. De bedragen een het reglement verbonden, blijven dan ook behouden.(PA)

Ga terug