Nieuwe sportraad

door redactie

Er werd op de algemene vergadering van de sportraad in Heist-op-den-Berg een nieuw bestuur verkozen.
De taken van het bestuur zijn vooral het advies geven over alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van sportbeleid. Dit met de bedoeling om sport in het algemeen te bevorderen bij al de inwoners van Heist-op-den-Berg.
Nieuw vanaf dit jaar is dat er ook deskundigen deel uitmaken van het bestuur van de sportraad. Dit zijn personen die zeer sportminded zijn en die positief kunnen bijdragen tot de werking van de sportraad door hun opleiding, ervaring, …
Eén van deze deskundigen, Frédéric Heylen, werd verkozen tot de nieuwe voorzitter van het bestuur van de sportraad. De nieuw verkozen ondervoorzitter en secretaris zijn respectievelijk Mario Michiels en An Kerkhofs.

Ga terug