Nieuw zwembad

door redactie

Heist-op-den-Berg - Het nieuw gemeentelijk zwembad zal gebouwd worden langs de Lostraat, enkele honderden meters voorbij de huidige locatie langs dezelfde zijde van de weg en tegenover de Tiendestraat.  Langs de Lostraat tussen huisnummers 70 en 72 komt de toegangsweg die naar het zwembad loopt. Het geheel kadert in een toekomstig stadspark waar ook het Hof van Riemen, het sportcentrum en de toekomstige sporthal in vervat zijn.
Het huidig zwembad dateert van 1972, is bijna versleten en beantwoordt niet meer aan de hedendaagse recreatiebehoeften. Het AGB (Autonoom Gemeente Bedrijf) is de bouwheer.
Het studiebureau Tritel kreeg de opdracht een haalbaarheidsonderzoek te doen voor een mogelijke inplantingsplaats. Het bureau vond 13 mogelijke inplantingsplaatsen op met een minimum oppervlakte van 3 ha en met mogelijkheid tot bijkomende ontwikkeling. Eén van de opties was de huidige inplanting. Die werd echter niet weerhouden wegens “te klein”.
“Andere mogelijke inplantingsplaatsen lagen in de Vogelroedestraat, Tapelaarstraat, Hollestraat, Boonmarkt, Moleneinde, Hoekweg, Bergvelden, Oude Liersesbaan, Liersesteenweg, Hoge Brugstraat, Merelstraat en Orshaegenstraat. De keuze viel uiteindelijk op de Lostraat”, hoor je bij studiebureau Tritel.
Functies
“De functies die in het zwembad voorzien zijn: een wedstrijdbad van 25x25m., een recreatief bad, voorzieningen voor duikers van 3 tot 3,5 m. diepte, eventueel een duikput, een industriezwembad, een peuterbad, een moduleerbare polyvalente zaal, ruimte voor andere recreatieve activiteiten zoals fitness, danslessen en een parkeerruimte voor ca 160 wagens.
De vloeroppervlakte van het nieuwe bad is minimaal 3 ha.”, zegt Liesbeth Lambaerts van de sportdienst.
Stadspark
“Het nieuwe zwembad komt langs de Lostraat met ingangsweg tegenover de Tiendestraat op het einde van een nieuwe dreef. Door het stadspark komen fiets- en wandelverbindingen, mogelijkheden tot uitbreiding van de sportzone. De relatie sportzone-zwembad zal versterkt.
Dat stadspark strekt zich uit tussen de Lostraat, spoorweg en Cuperuslei. Langs de spoorweg komt een fietspad”, stelt het studiebureau voor.
Er zijn 190 parkeerplaatsen voorzien aan de sporthal, 110 voor de voetbal, 100 voor het zwembad en 370 extra parkeerplaatsen in de omgeving bij piekmomenten.
“Voor de bouw van dit zwembad en de inrichting van het park is een stedenbouwkundige herbestemming van de grond nodig. Parallel zal het studiebureau verder werken met het haalbaarheidsonderzoek voor de oprichting van het zwembadcomplex met een Publiek Private Samenwerking”, onderstreept schepen Jef Marien van Ruimtelijke Ordening.
Het studiebureau hoopt het nieuwe zwembad te kunnen openen op 1 januari 2015. Dit is een optimistische verwachting. De bouw zelf zal 18 maanden aanslepen.
Schepen van sport, Nand Blauwens (Open Vld) is “gelukkig dat de locatie voor geen onenigheid zorgt”.  
Zwemclub Arduas: Belangrijkste is dat het er snel komt
Annick Cannaerts, voorzitster van zwemclub Arduas, die meer dan 400 leden telt en 28 jaar bestaat, is gelukkig met de nieuwe locatie op amper enkele honderden meters van het huidig bad. “Maar het belangrijkste is dat het nieuw bad er snel komt. Het huidig bad is verouderd. Er is echt nood aan nieuwe accommodatie”.
“Heist blijft wat achter op dit vlak. Het zou voor ons als club interessant zijn voor het organiseren van wedstrijden die nu in modernere baden plaats vinden”.
Duikclub Aronnax: Graag een duikput
Bruno Goyvaerts van duikclub Aronnax, goed voor 100 leden en één van de 350 duikers die in Heist actief zijn, vindt de nieuwe inplanting positief. “Maar we staan nog niet in de startblokken. Wij hopen dat het nieuwe bad er voor 2015 zal zijn, maar vrezen daarvoor. Er moet ook nog een private partner gezocht en veel zal afhangen van die zijn inbreng”.
“Wij hopen alleszins dat er een duikput komt, een koker van 3 tot 4m. doormeter en 5 tot 10m. diep. Zou interessant zijn voor reddingsoefeningen en het uittesten van materiaal”. School Centrum: Liefst zes banen.
De vrije basisschool van ’t Centrum, goed voor 230 leerlingen, vindt de nieuwe locatie goed. “Het blijft in de buurt en geeft weinig verschil”, zegt directrice Lief Bellekens.
“De huidige infrastructuur is verouderd. De beweegbare bodem is regelmatig stuk. Wij hebben geen beweegbare bodem nodig. Een instructiebad was interessanter. Een bad met 6 banen in plaats van de  huidige vier. Ook de douches zijn nu ongelukkig. De grote kleedkamers mogen voor ons blijven. Wij zijn meestal met een omvangrijke groep”, zegt juf LO Kathleen Wuyts.(PA)

Ga terug