Meer speelbossen

door redactie

Sp.a-gemeenteraadslid Stefan Vanbesien is tevreden dat de gemeente gaat samenwerken met de Bosgroep Zuiderkempen. Met een bosindex van slechts 6,75% van de oppervlakte is er te weinig bos in Heist-op-den-Berg. Het is goed dat schepen voor Milieu, David Geerts, deze problematiek op de gemeentelijke agenda zet.
De samenwerking met de Bosgroep Zuiderkempen moet ervoor zorgen dat private eigenaars hun bos duurzaam gaan beheren. Daarnaast kunnen de bosconsulenten de gemeente en haar boseigenaars bijstaan bij onder andere kapadvies, houtverkoop en subsidieaanvragen.
Stefan Vanbesien :”Als sp.a willen we echter dat er ook aandacht besteed wordt aan de uitbreiding van het aantal speelbossen. Dit zijn bossen waar kinderen vrij kunnen spelen.
Zo vinden we dat in de nabijheid van de Heistse Chiro’s, Scouts en andere jeugdverenigingen een bos op wandelafstand moet liggen. Omdat het aanplanten van een nieuw bos tijd vergt, moeten we ook onderhandelen met private boseigenaars om hun bos open te stellen voor kinderen en recreanten.
We hopen dat de Bosgroep Zuiderkempen mee zal bemiddelen met de eigenaars.”
Info: Stefan Vanbesien, stefan.vanbesien@scarlet.be,
David Geerts, david.geerts@telenet.be; 0475 29 92 06.

Ga terug