Kinderen leren veilig fietsen

door redactie

Het einde van het schooljaar is bijna in zicht en dan moet de schoolgaande jeugd aan een aantal opgelegde regels voldoen: de zogenaamde “eindtermen”.  In de eindtermen voor de leerlingen van het zesde leerjaar staat dat zij de basisregels inzake voorrang in het verkeer kennen en kunnen toepassen. Daarnaast moeten zij veilig kunnen fietsen in verkeerssituaties. De lokale politie van Berlaar-Nijlen zal hen hierbij een handje helpen.

Een goede voorbereiding op het verkeerspark

Om de jongeren optimaal en op een veilige manier voor te bereiden heeft de lokale politie van Berlaar-Nijlen haar levensgroot verkeerspark ter beschikking gesteld van de scholen uit Berlaar en Nijlen. Zo konden de leerlingen oefenen in een verkeersveilige omgeving, alvorens zich in het echte verkeer te wagen.
Verloop van het fietsexamen
Vooraleer de fietsers op de openbare weg hun rijtest zullen uitvoeren wordt ieder kind getest op het fietsbehendigheidsparcours. 
Daarna voeren de leerlingen hun rijtest uit op de openbare wegen in het centrum van Berlaar of Nijlen (afhankelijk van waar de basisschool gelokaliseerd is).  Op de route staan observatoren (verkeersouders) die de leerlingen beoordelen. Daarna komen de observatoren samen en bespreken ze de resultaten. De route werd vooraf  ter kennis gebracht zodat de leerlingen de route kunnen inoefenen.  Tijdens de fietsproef houdt politie toezicht op gevaarlijke punten (kruispunten, spooroverwegen, …) en rijdt het fietsteam rond om een extra oogje in de gaten te houden en snel te kunnen ingrijpen indien leerlingen in een benarde situatie zouden terecht komen.
De fietsproeven gingen door op 19 en 20 mei voor de basisscholen uit Nijlen en 22 mei voor de basisscholen uit Berlaar.

Ga terug