Kerkuil en zwaluwen broeden in boerenschuur

door redactie

Kerkuil en zwaluwen broeden in de boerenschuur van bio boerderij De Averegten. Er is dringende nood aan meer goeie nestplaatsen voor zwaluw en kerkuil.
Op 30 jaar tijd is de populatie zwaluwen in Vlaanderen gedaald met 90%.  Ook voor de kerkuilen zijn hun favoriete broedplaatsen steeds minder toegankelijk.  In de bio boerderij van het Provinciaal Groendomein De Averegten voelen beide vogels zich alvast thuis.  In de schuur scheren jonge zwaluwen rakelings langs je heen en in het voorjaar werden er ook vier uilskuikens geboren!
Het is oppassen geblazen in de deuropening van de schuur van bio boerderij De Averegten. Zwaluwen scheren rakelings langs je heen op weg naar hun nest waar de jonge vogels luid kwetterend hun voedsel afwachten.  Er zijn ondertussen een 5 tal nesten gebouwd. Dat is niet zo heel veel weet de boer te vertellen. Toen we hier 20 jaar geleden kwamen wonen waren het er een stuk of 12. In de jaren '70 waren er in Vlaanderen nog tussen 100.000 en 200.000 broedparen. Sinds het jaar 2000 zijn dit er nog slechts 20.000 à 30.000. Een achteruitgang van maar liefst 90%!
De voorkeur van de boerenzwaluw gaat uit naar een landelijke omgeving met boerderijen en stallingen, waarbij de aanwezigheid van vee, vooral grote grazers als runderen en paarden, belangrijk is. De open stallen van vroeger, waar zwaluwen vrije toegang hadden, worden alsmaar zeldzamer. Ze worden steeds vaker om hygiënische reden hermetisch afgesloten. Ook de schaalvergroting in de landbouw speelt de boerenzwaluw parten. Kleine bedrijven met veel kleine stallen verdwijnen en maken plaats voor enorme gebouwen, vaak in metalen constructies, waarbinnen het moeilijk is om nesten te bouwen. Het gebruik van pesticiden is een bijkomende nadelige factor voor een insecteneter als de zwaluw.
Vier uilskuikens in nestkast hooischuur
Andere liefhebbers van het kleinschalige boerenlandschap zijn de kerkuilen. Zij zijn voor hun nestgelegenheid aangewezen op gebouwen. Het afsluiten van invliegopeningen in schuren en kerken om de duivenoverlast tegen te gaan, hebben een nadelige invloed gehad op de kerkuilenstand. In het provinciaal Groendomein De Averegten werd een paar jaar geleden in de hooischuur een nestkast opgehangen door de mensen van de Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen, een afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen VZW. Bij controle afgelopen week bleken er vier uilskuikens in te zitten. Het ouderpaar verbleef reeds de hele strenge winter in het nestkast. Veel volwassen kerkuilen sneuvelen tijdens een winter met veel sneeuw omdat de muizen, waar ze van leven, onder de sneeuw blijven. In de houtkant rond de boerderij bleken de nestkasten voor Steenuilen en torenvalken leeg. Vermoedelijk vonden deze vogels nog een nestplaats in één of andere holle boom want ook zij laten zich regelmatig zien of horen boven de weilanden van het kleinschalige bio boeren landschap in De Averegten.
Praktische info
Provinciaal Groendomein De Averegten, Bio boerderij, Langendijk 17, 2220 Heist-op-den-Berg, tel: 015 24 89 47,
www.averegten.be

Ga terug