Glazen plafond

door redactie

Sinds 1976 zijn vrouwen actief in het leger. Momenteel telt defensie 9% vrouwen onder zijn strijdkrachten. Toch is er maar weinig doorstroming van soldaat naar hogere rangen.“Het Belgisch leger is een mannenbastion. Ik stel vast dat er na 30 jaar nog steeds een glazen plafond bestaat voor vrouwen die willen doorstoten naar topfuncties”, aldus David Geerts (SPA).
Dit jaar werd er van de 30 vrouwelijke kandidaten geen enkele weerhouden voor Adjudant-majoor. Voor Adjudant-chef werden er 6 van de 31 vrouwelijke kandidaten weerhouden. Bovendien telt het Belgische leger slechts één vrouwelijke Generaal. Geerts vraagt verduidelijking bij de Minister van Landsverdediging Pieter De Crem.
De minister stelt dat alle kandidaten aan de zelfde criteria worden onderworpen en  geselecteerd worden op professionele en operationele ervaring. Volgens de minister worden vrouwen niet gediscrimineerd, noch op functie, noch op verloning.
 Geerts nuanceert: “Het probleem stelt zich bij de bevorderingscomités die uitsluitend uit mannen bestaan, dit glazen plafond moet worden doorbroken. Zeker in departementen als human resources of informatica vind ik het moeilijk te aanvaarden dat vrouwen na 30 jaar nog steeds niet voldoende kunnen doorstromen naar hogere regionen. Bovendien is het belangrijk met het oog op aanwervingen in de toekomst dat vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen.”

Ga terug