Expo spoorlijn

door redactie

Tentoonstelling in het heemmuseum wordt verlengd tot en met zondag 8 juni.

Naar aanleiding van Erfgoeddag ging er in het heemmuseum en in het treinmuseum te Heist-op-den-Berg een dubbeltentoonstelling door gewijd aan de 150e verjaardag van de spoorlijn Antwerpen-Aarschot. Deze spoorlijn werd immers in juli 1864 voor het verkeer opengesteld door de maatschappij “ Grand Central Belge”. Deze tentoonstelling trok op Erfgoeddag reeds enkele honderden bezoekers.
Het museum is elke zondag geopend van 14 tot 18 u. De toegang is gratis. De tentoonstelling is rond een aantal thema’s opgebouwd en bevat tientallen mooie oude foto’s van de stations van Booischot en Heist-op-den-Berg, van de stationspleinen en hun omgeving en van stoomlocomotieven. Ze geeft een zicht op de werking van de Grand Central Belge, een privémaatschappij die in de 19e eeuw instond voor de exploitatie van de lijn. Ze toont aan hoe het spoor aanleiding gaf tot de uitbreiding van de historische dorpskernen, tot de ontwikkeling van de lokale economie, tot verruiming van het gezichtsveld van de plattelandsbewoners en tot eenmaking van de tijd. Er worden ook een aantal oude documenten geëxposeerd, zoals spoorboekjes uit beide wereldoorlogen en oude plans, evenals oude spoorlampen. De zwarte markten aan het station van Booischot en aan de stopplaats van Heide-Lo in WOII komen eveneens aan bod. De tentoonstelling brengt enkele getuigenissen van spoormannen van bij ons: seingever Jules Cannaerts, machinist Jos Verstraeten en stationschef Jos Van Dessel. Ze behandelt zelfs recente spoorgeschiedenis, zoals de betogingen tegen de TGV-lijn doorheen Heist in 1986 en de afschaffing van overweg 34 aan het station.
Radioamateur Remy Waegeman (ON5RW) tracht in het radiomuseum, onderdeel van het heemkundig museum, verbindingen te maken met zendamateurs van FIRAC. Er is ook een tentoonstelling van QSL-kaarten (bewijzen van verbinding) van FIRAC. Deze internationale vereniging van zendamateurs bij het spoor bestaat dit jaar 50 jaar.
In de projectieruimte van het miniatuurtreinenmuseum worden nog tot einde mei filmfragmenten uit het archief van de Heistse Filmclub vertoond, waarin het station of de spoorlijnaan bod komen: o.a.de ramp met de koeien op het spoor (1977), de afbraak van twee oude spooroverbruggingen (1980), werken en inhuldiging spooroverbrugging en spoortunnel (1993-1996), de levenslijntrein en de treinen naar St-Hubert (1998), inhuldiging van stationsplein en miniatuurtreinenmuseum (2001). Tevens wordt eenfragment getoond uit een instructiefilm voor treinbestuurders voor de spoorlijn 16 uit 1977, nl. de doortocht door Heist-op-den-Berg
Het miniatuurtreinenmuseum heeft een vaste collectie van meer dan 2000 miniatuurtreinen, gedurende een halve eeuw verzameld door wijlen Pieter Nombluez, schilder, academiedirecteur en spoorfanaat. In deze verzameling bevindt zich het schaalmodel van de stoomlocomotief 29013, die tot 1964 op de lijn in dienst was. Verder toont het museum bij deze gelegenheid nog een verzameling mooie treinposters. Het treinmuseum is eveneens elke zondag geopend van 14 tot 18 uur. De toegangsprijs bedraagt 2 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Er zijn audioguides ter beschikking, met een aangepaste versie voor kinderen.
Deze tentoonstellingen kwamen tot stand met de medewerking van archieven,heemkundigen, gepensioneerde spoormannen, heemkring Die Swane, Heistse filmclub en verschillende gemeentelijke diensten.

Ga terug