Expo pastoor Mellaerts

door redactie

Expo “Van verwondering tot bewondering’ van 5 tot 20 november.
De Boerenbond, de Aveve, Ons Kookboek (van de boerinnenbond, weet je nog?)… zijn begrippen die vandaag door iedereen zijn gekend. Niemand staat er echter bij stil dat zij ooit in anonimiteit zijn ontstaan en gegroeid.
Wie hiervoor verantwoordelijk is? Eén persoon, namelijk een onbekende dorpspastoor uit het verarmde Heist-Goor waar vele boeren alle moeite van de wereld hadden om de eindjes aan mekaar te knopen. Zijn naam: pastoor Mellaerts. Of beter gezegd: een priester, nauwelijks 28 jaar oud, die in 1873 tot eerste pastoor werd aangesteld van de pas opgerichte Sint-Alfonsparochie van ’t Goor.
Jacob Ferdinand Mellaerts was een ondernemend man die niet bij de pakken bleef zitten. De bouw van een kerk werd zijn eerste project. Zes jaar na zijn aankomst op ’t Goor deed hij in de voltooide kerk zijn eerste misviering. De kerkstoelen stonden aanvankelijk op een stoffige aarden vloer! Pas jaren later werd een eenvoudige stenen vloer gelegd.
Jacob Ferdinand Mellaerts was een sociaal voelend man die zich bekommerde om het droeve lot van zijn parochianen. Harde werkers met ploeg en zeis op het veld. Mellaerts overtuigde hen om voor elkaar op te komen, om solidair te zijn. Mellaerts stichtte in 1887 op ’t Goor zijn mini-boerenbond, een boerengilde die op christelijke leest was geschoeid. Hij verhuisde in 1888 naar Leuven waar hij de bezieler werd van de oprichting van de Belgische Boerenbond die vandaag de belangen van de landbouwers verdedigt.
Over dit alles is n.a.v. 125 jaar boerengilde een boek geschreven en loopt een tentoonstelling in cultuurcentrum Zwaneberg. Tijdens het sociaal-artistiek project “Heist-Goor door schildersogen” werd een oproep gedaan om de omgeving van pastoor Mellaerts in beeld te brengen. Ervaren schilders brachten hun werk binnen, maar ook voor beginners en kinderen werden er initiatielessen voorzien. Een resultaat van meer dan 60 werken kan u bewonderen tijdens de tentoonstelling.
Praktisch
De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken in de exporuimte van cultuurcentrum Zwaneberg van za 5 november tot zo 20 november 2011. Iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur, op woensdag tot 20.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, op zon- en feestdagen van 14.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling wordt plechtig geopend op vr 4 november 2011 om 20u30
Meer informatie is terug te vinden op www.zwaneberg.be.(PA)

Ga terug