Controles Bodukap

door redactie

Onze politiezone Bodukap heeft op vrijdag 8 mei deel genomen aan de arrondissementele actie tegen inbraken (FIPA), in combinatie met controles verkeer (alcohol, andere inbreuken verkeer). Deze actie nam een start in de vroege namiddag en liep tot in de late avond.
Op het grondgebied van onze politiezone waren er twee controleplaatsen geselecteerd, namelijk op de Weynesbaan te Bonheiden (parking voor kerkhof) en op het G. Van Der Lindenplein te Duffel.
Volgende resultaten werden behaald:
·       109 gecontroleerde voertuigen: elke bestuurder werd onderworpen aan een ademtest;
·       2 x onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen wegens positieve alcoholtest. Resultaten: 0,90 en 0,73 mg/l uitgeademde alveolaire lucht;
·       48 voertuigen werden gecontroleerd in de databank ANG (Nationale gegevensbank);
·       130 personen – onderworpen aan een identiteitscontrole; hiervan werden van 76 personen hun identiteit uitvoeriger gecheckt door controle in de databank ANG;
·       3 inforapporten;
·       Aantreffen van één illegale vreemdeling - bestuurlijke aanhouding – contactname met dienst vreemdelingenzaken te Brussel voor verder gevolg;
·       2 bestuurders reden onder invloed van drugs, geverbaliseerd voor drugs in verkeer;
·       3 personen waren in het bezit van verdovende middelen;
·       1 persoon had een verboden wapen bij zich;
·       1 gecontroleerde persoon leefde zijn opgelegde voorwaarden inzake vrijlating niet na;
·       1 bestuurder was nog in het bezit van een rijbewijs dat geseind stond als verloren;
·       1 bestuurder was niet in het bezit van een rijbewijs;
·       2 wagens waren niet verzekerd - 1 voertuig werd in beslag genomen;
·       8 inzittenden droegen hun veiligheidsgordel niet;
·       2 inbreuken vervoer van kinderen zonder gebruik te maken van een kinderzit;
·       Bij één auto waren de papieren van de autokeuring vervallen;
·       2 x uitschrijven van een waarschuwing in verband met het rijbewijs.

Ga terug