Bouwplannen Heilig-Hartscholen

door redactie

Heist-op-den-Berg - De Heilig Hartscholen, die momenteel verspreid zitten over drie scholen en sites, samen goed voor 1.420 leerlingen, gaan verzamelen. De drie scholen komen op één site te zitten langs de Biekorfstraat op Heist-Statie. De directies hopen dat de nieuwbouw er tegen 2016 zal staan. Momenteel hebben ze alleszins groen licht van de raad van beheer, vzw Katholiek Onderwijs Heist o/d Berg van het bisdom, om het dossier verder te gaan.
 “Het huidig gebouwenpark is totaal verouderd op de drie locaties: Biekorfstraat, H.Hartstraat, Kerkhofstraat”, meent financieel directeur Jos Buyens.
“De nieuwe site hebben een totale bouwoppervlakte van 13.000m2, wat overeenkomst met 75 woningen”, zegt algemeen directeur Fons Nuyens. “Daarvoor hebben wij, naast de huidige site, het Frans plein van 1,5 ha aangekocht”.
“Al van 1993 praten wij over dit project.  In 2000 hebben wij een dossier ingediend. In 2006 werden wij geselecteerd als 8e op de lijst van “Scholen van morgen” voor subsidiëring”, vertelt Jos Buyens. “Er waren 210 kandidaten”.
“De financiering van dit gigantisch project gebeurt in een soort privaat-publieke samenwerking met DBFM, dat over heel Vlaanderen 200 scholen gaat bouwen. Dertig jaar betalen wij af en daarna zijn de gebouwen onze eigendom”, onderstreept Nuyens.
“De financiering wordt het grote probleem”, zegt de algemeen directeur. “Zonder spaarpot zou dit onmogelijk zijn maar ook in de toekomst zal een zuinig beleid zich opdringen en zal hulp nodig zijn”, meent de financieel directeur.
“De schoolgebouwen worden volledig nieuw. De huidige schoolgebouwen langs de Biekorfstraat en H.Hartstraat worden afgebroken. Daarom dat de nieuwbouw in fases zal uitgevoerd. Als alles klaar is zal de vestiging Kloosterstraat verhuizen”, zegt Nuyens.
Hoe het project er zal uitzien is nog niet duidelijk. Wel zijn er al mogelijkheden uitgetekend.
“Waarschijnlijk worden het drie complexen. Vooraan aan de Biekorfstraat komt de basisschool, in het midden de middenschool en achteraan het hoger secundair. De gebouwen zullen maximum vier verdiepingen kennen”, zeggen de directeurs.
“De huidige sportaccommodatie, langs de overzijde van de Biekorfstraat, blijft behouden en wordt uitgebreid richting basisschool, die verdwijnt. De zaal wordt trouwens, na de uren, fel gewerkt door de verenigingen. Of het kloostergebouw zal blijven is nog geen uitgemaakt zaak. Het gebouw zou dan op de hoek van een parking komen te staan. Het gebouw langs de Kloosterstraat wordt verkocht”.
Gemeente staat er 100% achter
Schepen van onderwijs, Eric Verbist (CD&V) zegt dat de gemeente 100% achter dit project staat. Heist fungeert immers als centrum voor de regio door zijn ruime onderwijsmogelijkheden. Vernieuwing van de gebouwen zal de aantrekkingskracht verhogen. De centralisatie draagt bij tot een verbetering van de verkeersleefbaarheid in de omgeving van de berg. De site Station is goed bereikbaar per fiets en met openbaar vervoer”. De schepen wijst op de ondersteuning van de gemeente om tot dit project te komen o.a. door het RUP Heist-Station en herbestemming van gronden, medewerking aan de haalbaarheidsstudie van de Vlaamse bouwmeester, aankoop van een toegangsweg via onteigening en vernieuwing van de volledige weginfrastructuur in de schoolomgeving die bezig is en vernieuwing van het waterleidingsnet”.(PA)

Ga terug