Boterhal

door redactie

Boterhal
Heist-op-den-Berg - De Heistse gemeenteraad heeft beslist dat “boterhal” op de Bergop te renoveren zodanig dat dit stukje historisch erfgoed, dat beeldbepalend is in het beschermd dorpsgezicht, bewaard blijft.
De huidige boterhal is een klein gebouwtje dat in de berghelling is ingebouwd en tegenover het Torengebouw gelegen is.
“De boterhal is er gekomen omdat enkele reizende kooplieden bij Heistse landbouwers boter kwamen opkopen aan veel te lage prijzen en die vervolgens verder verkochten op de botermarkten van Lier en Mechelen. Om deze nadelige toestand voor de boeren te verhelpen richtte het gemeentebestuur in 1830 een botermarkt in waar de boeren hun boter aan marktprijs konden verkopen. Dat initiatief was zo’n succes dat in 1831 gestart werd met een wekelijkse botermarkt onderaan de berg. In 1833 werd daar een boterhal opgericht, waar de boter werd gewogen en gecontroleerd. Twee kwaliteitsgaranties. De exploitatie van de boterhal werd aanbesteed.”, vertelt schepen Eric Verbist (CD&V) van onderwijs..
“Later werden nog diverse botermarkten ingericht waardoor het belang van de Heistse botermarkt daalde. De Boterhal geraakte gedeeltelijk in onbruik en kwam gedeeltelijk leeg te staan. In 1869 werd een gedeelte omgebouwd tot gevangenis terwijl het andere deel opbergplaats voor brandweermateriaal werd. In 1913 werd het pleintje vergroot en verfraaid en werd de Boterhal afgebroken. In 1914 werd op de berghelling (Bergop) de nieuwe boterhal opgericht. Het is dit gebouw dat nu gerenoveerd wordt”, zegt de schepen.
Het lokaal deed de laatste jaren dienst als toeristisch kantoor, als graveerplaats van fietsen en als verzamelplaats van gevonden fietsen…
“De nieuwe bestemming zijn twee leslokalen ten behoeve van het Cursuscentrum, dat meer dan duizend cursisten telt en met plaatsgebrek kampt in het Torengebouw”.
De renovatie kost 302.460 euro.
“Wij hebben beslist het gebouw niet af te breken. De wand steekt in de berg en staat onder hoge druk en bol. Dat gaan we herstellen”, voegt schepen Patrick Feyaerts (Open Vld) van openbare werken eraan toe.
Jan Baestaens (ETA)  vraagt zich af waarom dit project niet in handen van het AGB (Autonoom Gemeente Bedrijf) gegeven wordt? Hij vindt de kostprijs 300.000 euro veel te hoog, wetend dat daar nog 25.000 euro ereloon bij komt. Hij wijst er ook op dat 200m verder enkele huizen aangekocht werden door de gemeente om te dienen voor de academie.(PA)

Ga terug